Ffoto Fins & Flippers

Sea Trust are delighted to receive a Volunteering Wales Grant (April 2019) for our exciting new project Ffoto Fins & Flippers.

Ffoto Fins & Flippers involves training new volunteers as citizen scientists to record marine wildlife around the coast including seals, dolphins, porpoise, whales and anything else with a fin or a flipper. Project Manager Anna Elliott says “Recording our marine wildlife allows us to understand when species are under threat. By recruiting volunteers as citizen scientists and providing them with training it allows us to survey almost every day and from more locations. Volunteers will receive accredited training, learn new skills and have increased opportunity for socialising and improved health & well-being”.

If you are interested in being a volunteer on this project, please contact the Project Coordinator Lloyd Nelmes on lloyd@seatrust.org.uk.

Rydym ni fel Sea Trust wrth fy modd i dderbyn Grant Gwirfoddol Cymru am ein prosiect newydd sef, Ffoto, Fins & Flippers.

Fe fydd Ffoto, Fins & Flippers yn cynnwys hyfforddi gwirfoddolwyr newydd fel gwyddonwyr dinesydd, i recordio bywyd gwyllt y môr  ar hyd yr arfordir, yn cynnwys morloi, dolffin, llamhidyddion, morfilod ac unrhyw beth arall sydd bua Fin neu Flipper. Mi ddwedai Anna Elliott, rheolwr y prosiect, “Mae recordio ein bywyd môr yn caniatáu ni i ddeall pryd mae rhywogaethau gwahanol o dan fygythiad. Wrth edrych am wirfoddolwyr fel gwyddonwyr dinesydd, a darparu nhw gyda hyfforddiant, mae e’n caniatáu ni i arolwg bywyd môr pob dydd, ag o fwy o lefydd. Bydd gwirfoddolwyr yn derbyn hyfforddiant achrededig, dysgu sgiliau newydd a hefyd bydd hwn wedi cynyddu cyfleoedd i gymdeithasu a gwella iechyd a lles”. Os ydych chi gyda diddordeb yn y prosiect yma, plîs cysylltwch gydlynydd ein prosiect, Lloyd Nelmes ar lloyd@seatrust.org.uk.

WCVA - Brand Final_Logo - Red_jpg (002)