School visits

The Sea Trust

The Ocean Lab is home to the Sea Trust, a marine conservation group and their Sea Môr Aquarium, which offers an insight into the marine wildlife living around Fishguard Bay.

We are working to better understand, protect and raise awareness of local marine wildlife for the benefit of local communities.

Sea Shore Safari

The Ocean Lab is based at Goodwick Sands, and therefore has access to a fantastic natural classroom. Our Sea Shore Safaris, where we search for marine creatures and identify shells and seaweeds are done just outside the Ocean Lab. During the Safaris, children are given picture sheets of animals, shells and seaweeds to find on the beach.

IMG_1777
Starfish regrowing a leg it lost in the wild at the Sea Môr Aquarium, with beadlet and snakelocks anemones beside it

Sea Trust marine biologists also bring water-filled trays of creatures out of the shallow water at low tide for inspection (these are returned unharmed at the end of the session). The content of these sessions can be tailored to meet your needs.

The Sea Môr Aquarium

The Sea Môr Aquarium is home to a variety of local marine creatures, representing the diversity of life found in Welsh waters. Highlights include our moon jellyfish, octopus, giant spider crab and our rock pool adventure tank, where children can touch and hold starfish, anemones and small crabs.

DSCN3396_anemoneedit
Strawberry anemones in the Sea Môr Aquarium

The Aquarium is an excellent complementary resource to the Sea Shore Safari, allowing close-up views of the animals possibly only glimpsed in their natural environment.  The guided tour, provided by Sea Trust marine biologists, is packed full of fun facts, creating an eye-opening experience for children and adults alike.

Contact us

For prices and further details, get in touch using the contact info on our Contact page.

This slideshow requires JavaScript.

Image result for welsh flag

Cymraeg

 

Yr Sea Trust

Catref i’r Ymddiriedaeth y môr yw y Môr Lab, grŵp cadwraeth forol a acwarwm y môr, sy’n cynnig mewn welediad i’r bywyd morol o gwmpas Bae Abergwaun. Rydym yn gweuthio u deall a gwarchod y bywyd morol ar gyfer budd dal y cymuned lleol.

Saffari ylan Môr
Mae’r labordy cefnfor yn seledig ar dywod Wdig ac felly mae mynediad i ystafell dosbarth natur gwych Efo’r safari glan môr, byddwn yn chwilio am greaduriaid morol a nodi cregyn a gwymon y môr tu allan i’r larbody Cefnfor. Yn ystod y safari Mae’r plant yn cael taflenni darlun o anifeilaid, cregyn a gwymon feindio ar traeth. Mi fydd y biolegwyr môr yr ymddiriedolaeth môr yn dod a hambyrdday wedi’u llenwi a dwr or creaduriaid o’r llanw isel ar gyfer arolygiad.

Yr Sea Môr Acwariwm

Y Sea Môr Acwariwm yn catref i amrywiaeth o creaduriaid morol, sy’n cynrychiolo amrywiaeth bywyd mewn drfroedd Cymru. Ymhlith yr uchafbwyntiau yw ein lleuad slefrod môr, octopws, anemoniau a crancod bach.
Mae’r Acwariwm yn adnodd ategol ardderchog i Saffari lan y Môr, gan ganiatáu agos i fyny barn anifeiliad o bosibl yn unig cipolwg yn eu hamgylchedd naturiol. Mae’r daith dywysedig yn llawn hwyl ffeithiau sy’n creu profiad agoriac llygaid i blant ac oedolion.

 

Cysylltwch â ni
Prisiau a manylion pellach, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r maylion cyswllt isod:

The Ocean Lab, The Parrog, Goodwick, SA64 0DE
Ffôn: 01348 874737
E-bost: info@seatrust.org.uk